Solceller

Hvad er solceller?

Du kender princippet fra ure og lommeregnere, der kører på solenergi. Der er hverken tandhjul eller anden mekanik med i spillet og dermed intet slid. Solceller til et hus kan derfor holde i rigtigt mange år. Solceller er mest effektive ved høj intensitet af sollys f.eks. på en lang og solrig dag, men der produceres også strøm i overskyet vejr – dog i mindre mængder.

Et solcelleanlæg er sammensat af en række solcellemoduler, som er koblet sammen. Modulernes dimensioner måler cirka 80 x 160 cm og er typisk sorte. Størrelsen på solcelleanlægget afgøres af den ønskede effekt og de fysiske muligheder som f.eks. tagets størrelse eller udformning.

Montering af solceller

Et anlæg på 1 KWh har et solcelleareal på cirka 7 m2 og producerer ved en optimal placering med retning mod syd og hældning på 25 – 45 grader cirka 850 – 900 kWh/år. Du kan montere solceller på dit tag, eller de kan stå på jorden tæt ved dit hus. Det er ikke nødvendigt med meget plads, for at du kan få solceller, som producerer en god mængde strøm. En gennemsnitlig dansk husstand med to voksne og to børn bruger typisk 4.500 kWh om året. Skal hele husstandens strømforbrug dækkes, så kræver det altså et solcelleareal på cirka 35 m2.

Hvordan fungerer et solcelleanlæg?

Et solcelleanlæg består af en række solcellemoduler, som typisk er placeret på taget samt en vekselretter (inverter), som typisk er placeret i huset. Når sollyset opfanges af solcellerne på taget, så produceres jævnstrøm, som sendes til inverteren. Inverteren omdanner jævnstrømmen til 230 volt vekselstrøm, der er en forudsætning for, at solcelleanlægget kan tilsluttes el-nettet og strømmen fra solcellerne kan bruges til husstandens elektriske apparater.

Etablering af solcelleanlæg

Hvis din husstand har behov for mere el, trækkes det ind fra el-nettet. Når solcellerne fremstiller mere strøm, end der er behov for, sendes det ud på nettet. Populært sagt betyder det, at din elmåler løber baglæns.

Hvis I ønsker Etablering af solcelleanlæg, har Søndergaard El A/S ekspertisen og viden til at hjælpe dig med at finde det rigtig anlæg til jeres behov.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Økonomi ved køb af solceller

Efter at folketinget med udgangen af 2012 vedtog nye regler om afregning af solcelleenergi, er der en række faktorer, som skal tages i betragtning, når det beregnes, om det kan betale sig at installere et solcelleanlæg på huset. Reglerne er senere blevet ændret flere gange senest 28. juni 2013.

De gældende regler betyder, at strøm, der aftages i samme time, som det produceres, afregnes til forbrugerens el-pris inklusive afgifter.

Overskydende strøm, der ikke kan aftages samme time, som det produceres, afregnes til en sats på 1,30 kr. pr. kWh for private omfattet er 20 megawatts puljen (Max 6 kW pr. husstand for private boligejere og almennyttige boligforeninger). Denne sats gælder i en periode på 10 år fra etablering af solcelleanlæg. Herefter giver overskydende strøm gældende markedspris eksklusiv afgifter. For fællesanlæg på tag gives 1,45 kr. pr. kWh og for fællesanlæg på stativ gives 90 øre pr. kWh. Der forelægger i skrivende stund ikke en klar definition på fællesanlæg.

For anlæg, der bliver installeret efter 2013, bliver satsen for overskyende strøm reduceret med 14 øre pr. år. Således gives der kr. 1,16 for anlæg, som færdigmonteres og tilsluttes i 2014. Denne sats gælder også i en periode på 10 år fra solcelleanlæggets etablering. Der kan derfor være stor forskel på udbyttet af et solcelleanlæg, som bliver etableret senere. Der vil være en stor økonomisk fordel forbundet med at sikre, at anlægget bliver gjort færdigt i år. For fællesanlæg reduceres satsen med 17 øre dvs. kr. 1,28 fra 2014. Den endelige udmøntning af 20 megawatts puljen beror på EU’s godkendelse. Hvis denne godkendelse ikke forelægger ultimo 2013, forventes fordelingen af 2013 puljen primo 2014.

For virksomheder m.fl. gælder, at strøm, der aftages i samme time, som det produceres, afregnes til forbrugerens el-pris inklusive afgifter. Overskydende produktion afregnes til 60 øre pr. kWh de første 10 år, og 40 øre pr. kWh de efterfølgende 10 år.

Der er således forskel på økonomien i en investering i solceller, alt efter om investeringen foretages af en privat person eller af en virksomhed, ligesom der kan være forskel på investeringen alt efter, hvilken type af virksomhed der er tale om.

Kilde: www.solaropti.dk – vores leverandør af solceller.

Kontakt

Brian Søndergaard
El-installatør

Telefon 97 42 07 99

Søndergaard El - Brian

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)